top of page

מעבדים

הליין דרייברז, בהגדרה גבוהה מאד,  של KV2 Audio עם עיבוד סופר אנלוגי, מבטיחים את שלמות האות הגבוהה ביותר ואת אובדן האות הקטן ביותר בכל פלט, אפילו באורכי כבל ארוכים במיוחד.

סקירה כללית

בהתאם להתמקדות שלנו באיכות הצליל הגבוהה ביותר האפשרית, אנו מייצרים גם מספר מעבדים אלקטרוניים המשתלבים במערכות שלנו או במערכות אחרות כדי לספק את נתיב האות הטוב ביותר שניתן להשיג ממקור לרמקול.

יישומים

  • עיבוד סופר אנלוגי

  • VHD ליין דרייברז, בהגדרה גבוהה מאד,  עם עיבוד סופר אנלוגי, מבטיחים את שלמות האות הגבוהה ביותר ואת אובדן האות הקטן ביותר בכל פלט, אפילו באורכי כבל ארוכים במיוחד.

bottom of page