top of page

מגברי ESP

מגברי הESP של KV2 Audio בנויים לאספקת ההגברה האלקטרונית האיכותית ביותר, המבוססת על מעגלים וטופולוגיות ייעודיות, רמות העיוות הנמוכות ביותר וזמן ההתאוששות המהיר ביותר, במיוחד כדי להניע ולשלוט בסדרת הרמקולים הפאסיבית ESD, עם הגדרת צליל ברורה ותגובה דינמית רחבה ביותר .

הסדרה מבוססת על שלושה דגמי ESP, והמגוון כולל מגברים במארז מתלה סטנדרטי של שתיים וארבע יחידות, (2U+4U) בדגמי שניים וארבעה ערוצים, תוך שימוש בשנאים טורואידים, ועיצוב מעגלים הכולל הגנה על המגבר והרמקולים.

סקירה כללית

טכנולוגיית מגברי האודיו בסדרת הESP השתפרה בקצב מהיר בעשור האחרון, כשהמטרה העיקרית עוסקת במספר גורמים:  כוח עיבוד מובנה ותכונות שליטה מרחוק, כמו גם אספקת חשמל בכמות גדולה, הארוזה במארזים קלים.

בעוד שהם ראויים להערצה ומציעים יתרונות רבים למשתמש הקצה, מגברי הESP הם עדיין מכשירים רב-תכליתיים המכוונים לווריאציות של יישומים בניסיון לפנות לקהל רחב יותר.

ולכן, למרות שמגברים אלו תוכננו במיוחד עבור סדרת הרמקולים הפאסיביים: ESD, היכולת שלהם להניע רמקולים של צד שלישי מספקת ביצועים ואיכות ללא תחרות וניתן להשתמש בהם כמגברים רב-תכליתיים באיכות גבוהה במיוחד עבור מגוון רחב של יישומים.

יישומים

תוכנן להניע את מגוון מוצרי ה-ESD וה-ESM של יחידות רמקולים פסיביים עם איכות צליל מעולה כמו גם רמקולים של צד שלישי

  • PA נייד

  • התקנות קבועות

bottom of page